WORSHIP CELEBRATIONS


Sunday Worship Celebration - 10:00 AM


Sunday  School -  9:00 AM


                                                      

  


Holy Communion Celebration - Third Sunday"Word-Up" Tuesday Night Bible Study - 6:30 PM


Youth Explosion 6:00 PM, Wednesday's


Wednesday's Noon Day Bible Study - 12:00 PM


 

Sunday
9:00 AMSunday School

10:00 AMMorning Worship & Praise