Sister Martha Sessoms
                                                                  Sister Lenora Harrell
                                       Brother Leon Harrell
                                                                   Sister Odell Robinson(Home)
                                                                   Sister Joann Vann (Home)
                                                                   Brother.Joe Smith (Home)
                                                                 Sister Louise Sessoms
                                                              Brother John Dance 
                                                                  Sister Pamela Edwards