WORSHIP CELEBRATIONS


Sunday Worship Celebration - 10:00 AM


Sunday  School -  9:00 AM


Holy Communion -Third Sunday
                                                

Tuesday Night (Prayer) Bible Study -6:30 PM  

 

Youth Explosion 6:00 PM, Wednesday's


Wednesday's Noon Day Bible Study - 12:00 PM


 

Sunday
9:00 AMSunday School

10:00 AMMorning Worship & Praise